Tilgang til VAR Healthcare

 • Bruk VAR der du er

  Tilganger til VAR Healthcare administreres via arbeidsgiver eller studiested som har anskaffet VAR for sine ansatte/studenter.

 • Photo: iStock/GlobalStock

  VAR integrert i pasientjournalsystemet

  VAR Healthcare har integrasjonsløsninger med DIPS og de tre store leverandørene av pasientjournalsystemer til kommunesektoren.

 • VAR integrert i kvalitetssystemet

  VAR Healthcare kan integreres med alle elektroniske kvalitetssystemer på markedet, i kommuner og på sykehus/institusjoner.

 • Photo: Thinkstock

  Tekniske krav og alternativer

  VAR Healthcare er en webbasert løsning uten andre tekniske krav enn internett og nettleser.

  Grensesnittet er tilpasset alle enheter.

 • Photo: Thinkstock

  Priser og lisenser

  VAR Healthcare selges til virksomheter som kommuner, sykehus/institusjoner og organisasjoner.

 • Photo: Thinkstock

  Vil dere ha besøk?

  VAR tilbyr erfaringsutveksling, oppfriskning, hjelp til implementering og praktisk veiledning med kundene.