VAR integrert i kvalitetssystemet

Photo: iStock/PortraPhoto: iStock/Portra

VAR Healthcare kan integreres med de fleste elektroniske kvalitetssystemer på markedet, i kommuner og på sykehus/institusjoner

Et godt eksempel er vår samarbeidspartner Compilo.
Sammen med Compilo har vi utviklet en eksklusiv integrasjonsløsning med felles søk og direkte tilgang til avvikshåndteringen.

Logo: Compilo


Oslo og Fet er eksempler på kommuner som har integrert VAR med Compilo.