VAR Healthcare kan integreres med alle elektroniske kvalitetssystemer på markedet, i kommuner og på sykehus/institusjoner.

Vi har bl.a. samarbeidsavtaler med:

Compilo
Sammen med Compilo har vi utviklet en eksklusiv integrasjonsløsning med felles søk og direkte tilgang til avvikshåndteringen.

Logo: Compilo


Tromsø og Fet er eksempler på kommuner som har integrert VAR med Compilo.

Extend sitt EQS system

EQS by extend
Oslo kommune, A-hus og Helse Stavanger er eksempler på virksomheter som har integrert VAR med EQS.

EK

Eksempler på virksomheter som benytter integrasjon mellom VAR og EK er Sykehuset Innlandet og Sykehuset Vestfold

E-håndboka

Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo Universitetssykehus er eksempler på virksomheter som benytter integrasjoner mellom VAR og E-håndboka.