Photo: iStock/GlobalStockPhoto: iStock/Globalstock

VAR Healthcare har integrasjonsløsninger med DIPS og de tre store leverandørene av pasientjournalsystemer til kommunesektoren.

Integrasjonsløsningene leveres av den enkelte EPJ-leverandøren.

Integrasjoner i kommunesektoren:

Logo: ACOS

ACOS leverer journalsystemet CosDoc. Integrasjonsløsningen med VAR og CosDoc finner man for eksempel i Horten kommune.

Logo: Tieto

Tieto leverer journalsystemet Gerica.
Arendal kommune er eksempel på en kommune som har integrert VAR med Gerica.

 

Logo: Visma
Visma leverer journalsystemet Profil.
Kongsvinger kommune og seks kommuner i Fosen er eksempler på kommuner som har integrert VAR med Profil.         

             

Integrasjoner i sykehus/spesialisthelsetjenesten:

Logo: DIPS
 

DIPS leverer journalsystem til samtlige regioner i spesialisthelsetjenesten. Sykehuset i Vestfold er eksempel på et sykehus som har integrert VAR med DIPS.