Photo: ThinkstockPhoto: Thinkstock

VAR Healthcare selges til virksomheter som kommuner, sykehus/institusjoner og organisasjoner.

Prisstruktur

Prisstrukturen er todelt:

  • Engangsavgift for å få VAR tilgjengelig for alle i virksomheten
  • Årlig lisens som dekker vedlikehold og oppgraderinger

Prismodell

Prisen beregnes ut fra følgende kriterier:

  • For kommunal virksomhet ut ifra antall innbyggere i kommunen
  • For sykehus/institusjoner ut ifra antall pleieårsverk i virksomheten
  • For studiested/utdanningssted ut ifra antall studenter/elever og lærere

Bistand til implementering

Omfang og priser for bistand til implementering avtales med den enkelte kunde.

Se oversikt over tjenester fra VAR Healthcare

Ta kontakt

Ønsker du et pristilbud eller mer utfyllende informasjon om våre priser, ta kontakt med oss på

kontakt@varhealthcare.no