• Kvalitet og trygghet for pasientene med VAR

    VAR Healthcare er kunnskapsbaserte prosedyrer, alltid oppdatert og utarbeidet etter systematiske metoder. Den høye kvaliteten oppnår vi gjennom solid kompetanse og grundige arbeidsprosesser i alle ledd.

  • Historien om VAR Healthcare

    VAR Healthcare startet som et prosjekt i Innovasjon Norge i 2001. To år senere ble produktet PPS etablert og i 2016 endret vi navn og design til VAR Healthcare.

  • Photo: VAR Healthcare

    Engasjement, kunnskap og arbeidsglede

    Dette er teamet som til daglig jobber med VAR Healthcare. Samlet har vi og våre samarbeidspartnere bred og solid kompetanse. Denne kompetansen fornyes hele tiden, i takt med VAR-brukernes behov.