VAR Healthcare er kunnskapsbaserte prosedyrer, alltid oppdatert og utarbeidet etter systematiske metoder. Den høye kvaliteten oppnår vi gjennom solid kompetanse og grundige arbeidsprosesser i alle ledd.

Kompetansen er fordelt på ulike roller:

Redaksjonen

 • sykepleiere med doktorgrad eller master/hovedfag
 • professor i sykepleievitenskap
 • forskningsbibliotekar

Fagmedarbeidere

 • sykepleiere og fysioterapeut med spesialkompetanse
  innen sitt fagfelt, eks. stomisykepleier
 • doktorgrad, hovedfag, master
 • bred klinisk erfaring      
Photo: ThinkStock/Nelosa

Konsulenter

 • fysioterapeut
 • leger
 • farmasøyter
 • sykepleiere med spesialkompetanse
 • bioingeniører
 • jurister

Presentasjon, funksjonalitet, IKT

 • webdesigner
 • medisinsk illustratør
 • systemutviklere
 • programmerere
 • rådgivere/konsulenter