Dette er teamet som til daglig jobber med VAR Healthcare. Samlet har vi og våre samarbeidspartnere bred og solid kompetanse. Denne kompetansen fornyes hele tiden, i takt med VAR-brukernes behov.  

I VAR Healthcare utfyller og utvikler vi hverandre faglig, erfaringsmessig og personlig gjennom diskusjoner og arbeid i ulike grupper, roller og prosjekter. Samarbeid på tvers av fag og ansvarsområder - i tett dialog med brukerne - gir interessante utfordringer, morsomme ideer og nye tanker.

Vi sitter i felles kontorlandskap i Oslo og København, og jobber systematisk og kreativt med innhold og brukervennlighet i VAR - og trives med det!  Litt drodling i rommet gjør dagen morsom og vi lar innspillene fra VAR-brukerne leve lenge nok til å spire litt - kanskje noe for neste versjon?

Ekstern redaktør
VAR Healthcare har også en ekstern redaktør;
professor Ida Torunn Bjørk.
Vi har en aktiv dialog og møtes jevnlig til redaksjonelt arbeid. Ida Torunn er en viktig bidragsyter i faglige diskusjoner og videre utvikling av VAR.