VAR Healthcare startet som et prosjekt i Innovasjon Norge i 2001. To år senere ble produktet PPS etablert og i 2016 endret vi navn og design til VAR Healthcare.

Bakgrunnen for VAR Healthcare var de nye helselovene og helse- og kvalitetsreformen som kom i 2000/2001, med økte krav til koordinering og kvalitetssikring av helsetjenestene. Samtidig ble det stilt krav fra myndighetene om økt bruk av IKT for å effektivisere, samordne og bedre kommunikasjonen mellom de ulike virksomheter og institusjoner.

Offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU)

Det hele startet som et offentlig forsknings- og utviklingsprosjekt (OFU) i Innovasjon Norge i 2001. Rikshospitalet HF, Sykehuset Telemark HF og Høgskolen i Østfold var samarbeidspartnere i prosjektet og var med i utvikling og testing, som ble gjennomført i perioden 2001- 2003.

VARs første navn var PPS - Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten. I arbeidet med utviklingen av PPS bidro Innomed/Medinnova (etablert av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet) som konsulenter.

Satsing mot kommunehelsetjenesten

Første versjon av PPS var klar i 2003 og året etter ble det opprettet et samarbeid med Kompetanseutviklingsprosjektet i VOX om et spredningsprosjekt mot kommunehelsetjenesten. Arendal og Lillehammer kommune, samt Langerud sykehjem var med som samarbeidspartnere. Prosjektet ble avsluttet i 2005 med implementering av resultatene fra kommuneutprøvingen.

Gründer og eierskap

Idèhaver og gründer var Marit Landsem Berntsen, mangeårig forlagssjef i Universitetsforlaget, med helsefag som et av sine hovedområder.

Norsk Sykepleierforbund gikk inn som eier i det nyetablerte selskapet Akribe fra 2002, bl.a. for å sikre videreutvikling og drift av PPS og ivareta resultatene fra OFU-prosjektet.

Våren 2012 ble Akribe en del av Cappelen Damm AS, der PPS ble etablert som en egen avdeling og digital satsning i forlaget. PPS fikk med dette en styrket basis for videre utvikling og i 2013 ble første danske versjon av PPS lansert.
Høsten 2016 endret vi navn og design til VAR Healthcare, blant annet med tanke på videre satsing internasjonalt.