• VAR Healthcare i Norge

  VAR Healthcare er i daglig bruk over hele landet;
  i kommuner, i utdanningene, på sykehus og andre institusjoner.

 • Photo: iStock/lubilub

  VAR Healthcare i Danmark

  VAR Healthcare er godt etablert i de danske kommunene og i flere store utdanningsinstitusjoner.

 • Photo: iStock/feellife

  VAR Healthcare videre ut i verden

  VAR Healthcare har stor utbredelse i både Norge og Danmark. Nå er spennende prosjekter også på gang i flere andre europeiske land.