Photo: iStock/feellifePhoto: iStock/feellife

VAR Healthcare har stor utbredelse i både Norge og Danmark. Nå er spennende prosjekter også på gang i flere andre europeiske land.

VAR Healthcare vokser seg større

Med moderne teknologi, internasjonale standarder og høy faglig kompetanse er VAR Healthcare et verktøy som er tilrettelagt for bruk på tvers av landegrenser. VAR benytter seg av internasjonale litteraturreferanser og forskningsresultater, og tilpasses det enkelte land sitt helselovverk og nasjonale retningslinjer. Vi samarbeider også tett med lokale fageksperter og spesialister.

VAR Healthcare i Norden

Norge
VAR Healthcare har vært i bruk i Norge siden aller første versjon i 2003. I dag brukes VAR daglig i hele landet; i kommuner, i utdanningene, på sykehus og andre institusjoner.

Danmark
Den første danske versjonen av VAR Healthcare  ble lansert i oktober 2013. VAR har allerede stor utbredelse i hele Danmark, foreløpig i sykepleieutdanning og kommunehelsetjeneste.
Vi opplever et stort positivt engasjement og stadig økende etterspørsel.