VAR Healthcare i Danmark

Photo: iStock/lubilubPhoto: iStock/lubilub

VAR Healthcare er godt etablert i de danske kommunene og i flere store utdanningsinstitusjoner.

Over halvparten av Danmarks kommuner

To tredjedeler av landets 98 kommuner bruker VAR i daglig arbeid med kvalitet og faglig oppdatering. I tillegg har Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College, Nykøbing F. Sosu-skole og Professionshøjskolen Metropol anskaffet VAR Healthcare.

VAR-kontor i København

For å møte etterspørselen og utvikle VAR videre i Danmark, har vi etablert en egen filial med kontor i København.

Det er også ansatt dansk redaktør og etablert samarbeid med danske fagkonsulenter.

Dansk PPS siden 2013

Den første danske versjonen av PPS ble lansert i oktober 2013. Vi opplever et stort engasjement og økende etterspørsel etter tilgang til prosedyre- og kunnskapsbasen og våre tjenester i det danske markedet. I Danmark byttet PPS navn til VAR Healthcare i 2018.