Photo: iStock/lubilubPhoto: iStock/lubilub

VAR Healthcare er godt etablert i de danske kommunene og i flere store utdanningsinstitusjoner.

VAR til fortsatt flere i Danmark

Tre fjerdedeler av landets 98 kommuner bruker VAR i daglig arbeid med kvalitet og faglig oppdatering. I tillegg har flere offentlige og private institusjoner.

På utdanningssiden har Sygeplejerskeuddannelsene VIA University College og København Professionshøjskole (København, Bornholm og Hillerød), og 3 Sosu-skoler i Århus, Nykøbing F og Syd Danmark anskaffet VAR Healthcare.

VAR-kontor i København

For å møte etterspørselen og utvikle VAR videre i Danmark, har vi etablert en egen filial med kontor i København.

Det er også ansatt danske redaktører og etablert samarbeid med danske fagkonsulenter.

Dansk PPS siden 2013

Den første danske versjonen av PPS ble lansert i oktober 2013. Vi opplever et stort engasjement og økende etterspørsel etter tilgang til prosedyre- og kunnskapsbasen og våre tjenester i det danske markedet. I Danmark byttet PPS navn til VAR Healthcare i 2018.