VAR Healthcare er i daglig bruk over hele landet;
i kommuner, i utdanningene, på sykehus og andre institusjoner.

Kommuner

Totalt 345 norske kommuner står på VARs kundeliste. 
Med det er 80% av Norges befolkning dekket, fra Agder-fylkene i sør til Finnmark i nord.

Høgskoler og universiteter

VAR Healthcare brukes på alle høgskolene og universitetene som utdanner sykepleiere i Norge. Både studenter og lærere bruker VAR aktivt, i undervisning og i praksisperioder.

Sykehus og helseforetak

Stadig flere norske sykehus og helseforetak bruker VAR Healthcare, både private og offentlige virksomheter.

Andre institusjoner i Norge

En rekke enkeltstående helseinstitusjoner i Norge er VAR-kunder; nasjonale/offentlige virksomheter og private foretak.