Photo: RiNS/Ida Torunn BjørkPhoto: RiNS/Ida Torunn Bjørk

Modell for praktisk ferdighetsutøvelse er utviklet av professor Ida Torunn Bjørk. Innholdet i VAR tar utgangspunkt i denne modellen.

Bjørks modell viser seks elementer i praktisk ferdighet som skal perfeksjoneres og samkjøres for å sikre en god utøvelse. Alle elementene fremstilles innenfor en sirkel, for å framheve at de sammen danner en helhet og hører med i enhver praktisk situasjon.

Prosedyrene i VAR Healthcare forholder seg til denne kompleksiteten og innholdet i VAR utvikles med basis i den beste tilgjengelige kunnskapen, inkludert juridisk, etisk, teoretisk, praktisk og estetisk kunnskap.

Modell for praktisk ferdighetsutøvelse brukes aktivt i undervisning og læring av praktiske ferdigheter i sykepleie, i Norge og de andre nordiske landene.

http://www.rins.dk/model.html