VAR Healthcare er en database med nærmere 400 oppdaterte prosedyrer og nyttige funksjoner for bruk i praksis.

Rikt illustrert

Prosedyrene er pedagogisk presentert, supplert med illustrasjoner og videoer, og underbygget med kunnskapsoppsummeringer. Alle illustrasjonene i VAR er laget av sertifisert medisinsk illustratør Kari C. Toverud, Norges eneste og 1 av 3 i Europa med denne sertifiseringen. Toverud har vært med oss helt fra første versjon i 2003.

Lett å finne, lett å bruke

En effektiv søkemotor sørger for at man finner raskt frem til aktuell prosedyre.

Brukergrensesnittet tilpasser seg ulike skjermformater, noe som gir enkel tilgang til nyeste kunnskap i praksis, enten man bruker PC, nettbrett eller smarttelefon.

Kalkulatorer og kunnskapstester

Som en tilleggsfunksjon får man diverse kalkulatorer som kan benyttes til legemiddelregning og beregning av KMI.

Det er utarbeidet kunnskapstester til de ulike emnene, som gjør at VAR Healthcare også er et verktøy for opplæring og kompetanseutvikling.

Kontinuerlig overvåking av litteraturen

VAR-redaksjonen overvåker forskningslitteraturen kontinuerlig og vurderer kritisk for oppdatering av innholdet i VAR.

VAR oppfyller strenge krav til versjonshåndtering og versjonskontroll.