Photo: ThinkstockPhoto: Thinkstock

VAR tilbyr erfaringsutveksling, oppfriskning, hjelp til implementering og praktisk veiledning med kundene.

Oppstartkurs

Fokus på bruk, innhold, navigering og utnyttelse av VAR i en praktisk hverdag. Her skapes det inspirasjon og engasjement, som vil gi en god start på aktiv bruk av VAR og tips/råd om hvordan man kan videreformidle informasjon og kompetanse fra kurset ut i alle enheter.

Fokusdag/fagdag med bruk av VAR

Omfang og innhold kan vi utarbeide sammen. Hensikten er å få innblikk i alle bruksområder med ideer og tips til forbedringsprosjekter. Vi løser caseoppgaver sammen og og diskurerer innspill  til hvordan dere får utnyttet verktøyet på best mulig måte. Slik forener vi kundens kunnskap om egne ressurser og behov med vår erfaring og kompetanse fra VAR-bruk over hele Norge (og stadig mer i Danmark).

Implementerings-bistand

Vi har lang erfaring med gode implementeringsprosjekter og tilbyr «implementerings-pakke» som vil kunne gi grunnlaget for en vellykket gjennomføring og videre drift av VAR Healthcare i virksomheten.  Dette er en pakke som går mer i dybden og hvor vi tilbyr support underveis i et implementeringsløp.

Seminar om dokumentasjon

Vi tilbyr inspirerende og motiverende seminardager i dokumentasjon av sykepleie/helsehjelp.  Seminaret kan spesialdesignes din virksomhets behov. Eksempler på mulige tematikker er lovverket som ligger til grunn og styrer dokumentasjonen, faglige og politiske føringer, hva skal dokumenteres og hvordan, hvordan VAR kan brukes for å styrke og effektivisere dokumentasjonen og brukes som kunnskaps- og beslutningsstøtte, sykepleieklassifikasjoner og terminologier (f.eks. ICNP).  I seminaret brukes det case (gjerne med aktuell tematikk/problemstilling fra virksomheten) og praktisk løsning av dette.

Systematisk litteratursøk

Veiledning i kildevalg og systematiske litteratursøk, der vi gjerne gjennomfører søkene sammen. Slik forenes kundens fagkompetanse og behov med vår forskningsbibliotekars kompetanse på systematisk metode, søketeknikk og kilder. Resultat: systematiske litteratursøk (og auto-alerts) er utført i valgte kilder og lagret hos kunden, med trefflister og ev. veiledning om anskaffelse av aktuell litteratur.

Daglig bruk av VAR gir nyttige erfaringer, nye ideer og aktuelle spørsmål. Gjennom aktiv dialog med våre brukere får vi viktig innsikt her, noe vi tar med oss i videreutvikling og kontinuerlig kompetansedeling tilbake.