Photo: ThinkStockPhoto: ThinkStock

En superbruker er en utpekt person hos kunden som får spesiell oppfølging fra VAR; vi bygger VAR-kompetanse lokalt. 

Vinn-vinn

Kundene og VAR høster gjensidig nytte og glede gjennom et eget opplegg for superbrukerne, for eksempel:

  • Brukerforum: hvert år inviterer vi alle superbrukerne til felles samling med VAR-påfyll, demoer og erfaringsutveksling
     
  • "Først med det siste";  superbrukerne informeres tidlig ang aktuelle saker, planer og endringer i produktet VAR (og kan eventuelt forberede lokalt og/eller gi oss innspill tilbake)
     
  • Inviteres inn til diskusjoner, testing og erfaringsutveksling underveis i utvikling og vedlikehold
     
  • VAR-statistikk; styrer og definerer lokal statistikk fra VAR


Samtidig med nyttig VAR-kompetanse lokalt, gir vår dialog med superbrukerne retning mtp videre utvikling av VAR  - til beste for brukere, kunder og pasienter.