Photo: iStock/Wavebreakmedia

- VAR er tilpasset norsk helsevesen og norske forhold, og er samtidig oppdatert i henhold til internasjonal forskning. Den tryggheten er viktig!

Tanya Kollenberg er nyutdannet sykepleier fra Diakonhjemmet i Oslo. Hun tok utdannelsen via fjernundervisning og er svært fornøyd med studiet.
Der ble hun også vant til å bruke forskjellige elektroniske verktøy, deriblant PPS, nå VAR Healthcare - både på skolen og ute i praksisperiodene.

Stort engasjement for kunnskapsbasert praksis

- Jeg kunne ikke tenke meg å jobbe som sykepleier uten å ha tilgang til VAR.

Tanya har en lang liste over hva hun setter pris på med VAR, for eksempel:

  • jeg kan stole på at innholdet alltid er oppdatert
  • lett å finne fram i
  • gode illustrasjoner, videoer, animasjoner
  • strukturen med grunnleggende behov er logisk for en sykepleier
  • gir meg faglig trygghet når jeg er usikker på prosedyrer/i situasjoner
  • nyttig med gode versjoner på mobil og nettbrett
  • VAR integrert i pasientjournalen er svært praktisk

Personlig tilgang til VAR

Nå er det videre i jobb i Oslo kommune for Tanya, men først tok hun kontakt med oss: hun ville sikre seg at hun fremdeles hadde tilgang til VAR.
Som med de fleste kommunene i Norge, har også Oslo kommune VAR Healthcare og Tanya får tilgang der.
Alle som har tilgang på jobb eller studiested, kan også enkelt lage seg en personlig tilgang og bruke VAR hvor som helst. Dette visste Tanya - hun har brukt PPS mye hjemmefra under studiene og gleder seg til å fortsette med VAR.

Vi takker for gode ord og ønsker lykke til i arbeidet videre som sykepleier!