Photo: ThinkStock

- Med VAR integrert sparer vi mye tid og vi har samtidig en kvalitetssikring på at vi benytter kunnskapsbaserte prosedyrer.

VAR lenkes opp mot flere elektroniske verktøy i kommunen

I tillegg til pasientjournalen (hos oss: Gerica), jobber vi med å knytte VAR opp mot flere andre elektroniske verktøy, forteller Liv Wensaas. FOU-enheten bistår kommuneoverlegen i arbeidet med å etablere et elektronisk infeksjonskontrollprogram. Vi tenker da å lenke relevante prosedyrer/fagstoff direkte fra infeksjonskontrollprogrammet til VAR.
Asker kommune ser også på muligheten for å linke VAR inn i sitt kompetanseforvaltningsverktøy (Obisoft HR).

VAR for studenter, lærlinger og elever

Studenter er blitt introdusert for VAR på høgskolen og bruker det naturlig når de kommer ut i praksis.

For lærlinger og elever er dette også et nyttig verktøy, både for praktisk utførelse av prosedyrer, men også for å bruke kunnskapstestene og fordype seg mer i fagstoffet. VAR gjør praksisperiodene lettere, tryggere og mer effektive for alle parter.

Økt fokus på VAR

- Vi mener at VAR burde vært benyttet i langt større grad og at det er nødvendig å ha kontinuerlig fokus på VAR som et nyttig verktøy. Noen må ha ansvaret for å være pådrivere. Denne «noen» er nå blitt FOU- enheten i Asker kommune og vi vil ha dette som et av våre fokusområder, sier FoU-leder Liv Wensaas.