Photo: ThinkstockPhoto: Thinkstock/LuminaStock

- Vi hadde VAR og dokumentasjon som tema på vår veileder-/lærlingsamling. Det var veldig nyttig og ga mersmak!

Prosedyrene steg for steg

 - I veiledersituasjoner er også VAR et godt verktøy, sier Vekve. Med økt fokus på kunnskapsbasert metode og begrunnelse for rekkefølgen man arbeider etter,  fungerer det glimrende å bruke VAR til å vise prosedyrene steg for steg, med begrunnelser, utstyrlister osv.  Og fra hver prosedyre kan man følge lenker direkte til aktuelle kunnskapsoppsummeringer. Dette er god læring både for veileder og lærling/student.

VAR i en tverrfaglig arbeidsgruppe

Som fagutvikler bruker Vekve selv prosedyrer og relatert kunnskapsstoff fra VAR aktivt i arbeidet. De ansatte totalt utgjør en tverrfaglig arbeidsgruppe og tilbakemeldingene fra de ulike yrkesgruppene  er positive;  VAR er godt illustrert, er lett å bruke og har forklaringer som er lett å forstå.

Tilgang til og bruk av VAR gir en viktig trygghet både for brukere og ansatte i kommunen.