Photo: ThinkstockPhoto: Thinkstock/kzenon

- Få sykehjem i Norge har faglige og personellmessige ressurser til å utvikle egne kunnskapsbaserte prosedyrer.
Med VAR integrert i journalsystemet har vi likevel oppdaterte prosedyrer enkelt tilgjengelig.

VAR er løsningen for oss

Abildsø sykehjem har brukt VAR i flere år. Wibe fortsetter: Med VAR har vi til enhver tid tilgang til oppdatert kunnskap som kan anvendes i pleien til den enkelte pasient. VAR er for oss et viktig elektronisk hjelpemiddel som bidrar til bedre dokumentasjon, og som fagstøtte og kunnskapskilde i det daglige arbeidet.

Integrasjon er viktig

Sykehjemmene i Oslo har VAR integrert i sitt journalsystem. Wibe mener integrasjon er viktig for å få full nytte av VAR;  det blir enkelt og naturlig å bruke VAR aktivt i det daglige arbeidet og vi øker bruksmulighetene for virksomheten totalt sett.