Photo: Thinkstock/Wavebreakmedia LtdPhoto: Thinkstock/Wavebreakmedia Ltd

- Med VAR kan vi lese oss opp, ta tester, regne oppgaver og repetere etter individuelt behov og i eget tempo.

Kine Bentzen har en bachelor i sykepleie og var studentleder i NSF i 2012/2013.  Hun brukte VAR aktivt under studiene.

Nyttig og effektivt i praksisperiodene

- VAR er enkel å bruke, alle sykepleierutdanningene i landet har VAR og det er lett tilgjengelig på de fleste praksisplassene.
Med VAR har studentene i praksis mulighet til å forberede seg uten nødvendigvis å være i dialog med kontaktsykepleier; var det travelt i avdelingen, kunne jeg sanke utstyr og sette meg inn i prosedyren før jeg tok tak i sykepleier. Effektivt for avdelingen, lærerikt for meg som student.

Skreddersydd studiestøtte - på skolen, i praksis og hjemmefra

Vi lærer på ulike måter, har ulike preferanser og tidsbruk, både som studenter og i jobbsituasjoner. I VAR underbygges innholdet med videoer, animasjoner og bilder - det gir god visuell støtte. Ved siden av felles øvinger og klassetimer, kan studentene bruke VAR etter eget ønske; fordype seg mer i kunnskapsstoffet, regne oppgaver i legemiddelregning, prøve kunnskapstestene eller studere praktisk utføring av prosedyrene.

Studentlederens oppfordring

- Jeg anbefaler alle sykepleierstudenter å bruke VAR for hva det er verdt. Det er et grundig og enkelt verktøy som sikrer at du utfører praktiske prosedyrer korrekt. Dessuten er VAR brukt på landsbasis, noe som gjør det overkommelig når en starter i en ny praksisperiode.