Photo: Thinkstock/byryo

- Vi har presentasjoner, diskusjoner, bruker kunnskapstestene i VAR til å lage quizer; sommerquiz, julequiz...

Fagtemaer i lunsjen

Elisabeth Svendsen og Line Vik er fagledere for Hjemmesykepleien i Nesodden kommune. Hver onsdag ved lunsjtider arrangerer de internundervisning for sine kolleger. Det har de gjort i lang tid - med egne fagpersoner som undervisere og med innholdet i VAR som basis.

- For oss handler det om å bruke kommunens VAR-investering fullt ut til å heve og vedlikeholde kompetansen hos helsearbeiderne. Noe av undervisningen er kun for sykepleierne, andre ganger inviterer vi mer bredt. Som for eksempel uke 48 i år; da var temaet KBP med VAR og vi inviterte hele Helse i Nesodden kommune.

Forankret hos ledelsen

Undervisningen er populær; flere møter opp selv på fridagene sine. Ordningen er godt forankret hos ledelsen og man får avspasering for oppmøte på fridager. Tilbudet blir synliggjort ved at det lages ett felles internundervisningsprogram for et halvt år om gangen, med ett tema pr måned.

De to engasjerte faglederne var nominert til Årets fagutvikler i Kompetansehjulet i Follo 2013 for sin innsats innen kompetanseutvikling i kommunen. Gratulerer så mye med nominasjonen!