Photo: Thinkstock

- Ved å lenke  VAR direkte inn i behandlingsplanene spares både plass og tid, og man får bedre oversikt i dokumentasjonen.

- Det er et mål å unngå lange og uoversiktlige behandlingsplaner og der er VAR en sentral bidragsyter, sier Anne Karima Selim Lindberg og Nina H. Liljebäck, Rådgivere EDS ved Sykehuset i Vestfold.

Praktisk arbeidsredskap i klinisk arbeid

 - Med VAR har man enkel tilgang til oppdatert kunnskap. VAR er skreddersydd til bruk i klinisk arbeid; i praktisk gjennomføring, forberedelse og etterarbeid, og setter fokus på viktige temaer som hygiene, etikk og å observere og informere pasienten.

VAR i opplæring og fagutvikling

 - I tillegg har vi fått tilbakemelding om VAR som godt egnet verktøy i fag- og kompetanseutvikling; for opplæring, i prosjekter, til testing og vedlikehold av kunnskap i grupper og enkeltvis. Både for nyansatte og i organisasjonen ellers.

Nyttig med PPS-tilgang hjemmefra 

Lindberg, Liljebäck og deres kolleger fremhever også verdien av personlige PPS-tilganger hjemmefra. Flere ansatte har gitt tilbakemelding om at det er en stor fordel for å kunne utnytte VAR optimalt.