Photo: Thinkstock/Ingram Publishing

- Da kan jeg være trygg på at jeg har oppdatert kunnskap når jeg er ute i praksis sammen med veilederen min. (Illustrasjonsfoto)

Holder meg oppdatert med VAR

Joen Kock er sykepleiestudent og i praksis ved Viby lokalcenter. Han leser seg ofte opp på det teoretiske i VAR før han bruker det i praksis og gir oss et eksempel:
- Det var lenge siden jeg hadde satt intramuskulære injeksjoner, derfor gikk jeg inn i VAR og leste meg opp på forhånd. Der fant jeg også animasjoner som viste hvordan jeg skulle løfte opp en hudfold. Når jeg så satte injeksjonen, var jeg trygg på at jeg hadde oppdatert kunnskap og kunne gjøre det riktig.

Internundervisning med VAR som basis

Foto: VAR Healthcare
I Hestehavehusene plejeboliger brukes VAR i undervisning og kvalitetssikring. Sykepleier Kirsten Lyngård forteller om planene videre:
 - Vi skal starte opp internundervisning hver 14. dag, med konkrete emner fra VAR. For eksempel kompressbind eller subkutane injeksjoner; ta utgangspunkt i prosedyrer og kunnskapsstoff i VAR og avslutte emneuken med kunnskapstester.

Vi skal følge klinisk beste praksis

Foto: VAR Healthcare
Anita Laursen er hjelpepleier i Hestehavehusene plejeboliger og peker på VAR som et praktisk verktøy for å kunne jobbe kunnskapsbasert:
-Vi skal oppsøke kunnskap og følge klinisk beste praksis, og med det signalisere kontroll og profesjonalitet. Det er også beroligende og skaper trygghet hos pasientene.

- Vi bruker VAR for brukernes sikkerhet og behov, og slik at vi med faglig stolthet kan vite at det vi gjør er korrekt.