Photo: Thinkstock

Helsefagarbeidere, hjelpepleiere og sykepleiere ved Landås menighets eldresenter bruker VAR aktivt i arbeidet.

Landås menighets eldresenter (LME) ligger på Landås i Bergen og omfatter både sykehjem, aldershjem, trygdeboliger og dagsenter. Eldresenteret har vært VAR-kunde siden 2008, så her er de erfarne VAR-brukere.

Viktig faglig støtte

- VAR er mye brukt hos oss, for eksempel ved insulininjeksjoner, men vi bruker også VAR mye i forbindelse med prosedyrer. VAR ligger tilgjengelig for alle med tilgang til intern sone på LME, noe som betyr at alle faste ansatte, også i mindre stillinger kan bruke VAR, forteller Nina H. Bærheim.
- Det er veldig godt å kunne støtte seg på VAR i travle hverdager, vi kan raskt søke opp det vi lurer på - og effektivt avgjøre eventuelle «sånn var det før»-diskusjoner.

Trygghet for pleiere og pasienter

- Når sykepleierne er i mindretall, delegeres noen av de enklere prosedyrene bort til de mest erfarne helsefagarbeiderne/hjelpepleierne. Da er det utrolig greit å kunne be dem gå inn på VAR og lese. Det gir trygghet for pleiere og pasienter, og sikrer kvaliteten. Og sykepleierne kan ta seg av andre oppgaver. Men når vi har tid, er det vi som gjør prosedyrene, forteller Bærheim.