Photo: Thinkstock/Wavebreakmedia Ltd

- Å få bruke VAR i oppgaveskriving og som eksamensforberedelse er praktisk og verdifullt for oss, da en del av pensum ellers fort blir utdatert.

VAR er "fasit"

- Som sykepleierstudent trenger man nyeste kunnskap og praktisk støtte i mange ulike situasjoner. Hvis vi lurer på noe er det VAR som er oppdatert og skal benyttes.

Studenterfaringer

Raaen har en liten kavalkade av erfaringer og bruksområder for VAR som han anbefaler videre:

  • I praktiske studier er det godt å kunne studere prosedyren på VAR før man skal være med å observere. Det gir mer læring og gjør det enklere å stille spørsmål til veilederen
  • Oppgavene i legemiddelhåndtering er god øving før legemiddelprøven
  • Testene i VAR gir god indikator på om man har fått med seg essensen i de praktiske øvelsene - også teoretisk.
  • Gode illustrasjoner og animasjoner letter innlæringen
  • Vi har VAR tilgjengelig under øvelse så vi ev. kan korrigere og kontrollere at vi utfører prosedyren korrekt
  • VAR har mye godt fagstoff som vi benytter i oppgaveskriving - ikke bare prosedyrene, men også artiklene
  • VAR er rask å finne frem i - enten ved søk eller enkel navigering
  • Vi bruker VAR som eksamensforberedelse