Photo: Horten kommunePhoto: Horten kommune

Horten kommune har hatt tilgang til VAR i flere år, med særlig fokus de siste 2 årene.

VAR i opplæring og praksis

- Med VAR kan alle ansatte kan følge samme veiledning og utføre prosedyrene likt og kunnskapsbasert ute i praksis.
Horten kommune har ansatt fem fagsykepleiere i enhet helse og velferd; fem engasjerte pådrivere for fag- og kompetanseutvikling. Fagsykepleierne kan ikke snakke på vegne av hele kommunen, men viser til flere enheter med konkrete planer og aktiviterer rundt kunnskapsbasering og bruk av VAR, som for eksempel;

  • VAR er lagt inn i opplæringsprogrammet for nyansatte
  • Benytter kunnskapstester som quiz, for felles kompetansebygging
  • Lederne kan sette krav til at ansatte har lest seg opp på prosedyrer/kunnskapsstoff
  • Oppdateringskurs fra Cappelen Damm/VAR årlig
  • Med de nye sjekklistene som integreres opp mot EPJ kan VAR inngå som optimalisering av arbeidsprosesser og bruk av styringsdata fra tjenesteproduksjonen

Kommunen har også opprettet et eget ferdighetsrom der ansatte lærer å bruke VAR opp mot prosedyrer.

Superbruker i CosDoc er også superbruker i VAR

Et praktisk fundament for felles kunnskapsbasert praksis, er å ha prosedyrene lett tilgjengelig i de lokale systemene. Horten kommune bruker VAR integrert i CosDoc. De har også valgt å ha samme superbruker i CosDoc som i VAR - noe som fungerer fint. Vi tenker at det kan være en god idé for flere VAR-kunder; når to systemer integreres, kan det være en fordel med god kunnskap om begge systemene når man veileder om effektiv bruk i egen organisasjon.