Photo: sudok1

Akershus universitetssykehus HF (Ahus) har vært VAR-kunde siden 2006.
VAR er nå inne som del av prosedyreverket i deres kvalitetssystem, EQS.

Fagutviklingssykepleier Ingun Benno Petterson forteller:
- Integrert i kvalitetssystemet blir VAR en naturlig del av rutiner og arbeid ved sykehuset. Dette øker nok bruken og effekten vi har av VAR.

- Prosedyrer fra VAR inngår også i vårt opplæringsprogram for sykepleietjenesten og er med på å sikre oppdatert kunnskap i undervisningen.

VAR som kunnskapsbasert oppslagsverk

- Dersom vi i klinikken får pasienter som trenger hjelp til prosedyrer vi vanligvis ikke utfører her, pleier jeg å se om det finnes prosedyre for dette i VAR. For eksempel gjorde vi det i forbindelse med stell av nefrostomikateter for litt siden.

Intern kvalitetsvurdering av VAR-innhold

Benno Petterson forteller at sykepleierne ved Onkologisk dagenhet/poliklinikk er opptatt av kvalitet og har vurdert kritisk prosedyrer og kunnskapsstoff i VAR. Et eksempel:

- I forbindelse med gjennomgang av våre prosedyrer for sentrale venekatetre var vi flere sykepleiere som gikk grundig gjennom VAR-prosedyrene på dette. Vi var enige om at disse er bra, både prosedyrene og kunnskapsgrunnlaget.