Photo: iStock/Steve Debenport

- VAR er kunnskapsbasert, praktisk tilrettelagt og prosedyrene er nøyaktig beskrevet - perfekt for oss. (Illustrasjonsfoto)

Da København kommune anskaffet VAR, var superbrukere fra Vanløses sundhedscenter første gruppe ut med VAR-undervisning. Dagen etter fikk vi denne positive tilbakemeldingen fra en fersk superbruker:

 - Takk for i går - super undervsining, jeg er helt solgt! 
Det var sykepleier Anne Hansen ved Vanløses sundhedscenter i København som skrev til oss. Selv tusen takk!

Praktisk VAR i praktisk undervisning

Og hun fortsetter: - I dag hadde en kollega og jeg fornøyelsen av å undervise 39 assistenter i innleggelse av subkutane kanyler. Helt konkret gjorde vi det slik at jeg leste høyt fra VAR, samtidig som min kollega viste prosedyrene praktisk, fra håndvask og hele veien fram til selve innleggelsen. Deretter fikk assistentene selv lov til å legge inn kanyler (i bleier) mens vi gikk rundt i gruppene og hjalp til og svarte på spørsmål.

Forberedelsene med VAR gikk som en drøm

Med VAR ble det også en enkel og ryddig oppgave å forberede undervisningen. Vi trenger ikke finne opp hjulet på nytt - hele prosedyren er nøyaktig og detaljert beskrevet i VAR. I tillegg fant vi utstyrslister, bakgrunnsstoff og tester.

- Vi fikk positive tilbakemeldinger etter kurset og jeg gleder meg allerede til neste gang jeg skal bruke VAR i undervisningen.