Photo: ThinkstockPhoto: Thinkstock/kzenon

Det gir en god trygghet å kunne skrive ut prosedyren fra VAR og ta oppdraget godt forberedt.

VAR Healthcare integrert i Compilo

Gert Meyer er ansatt i Vågsøy kommune og bruker VAR integrert i kvalitetssystemet Compilo (tidl. Kvalitetslosen).
- Vi bruker VAR gjennom kvalitetssystemet i kommunen. Det fungerer godt og gir oss effektivt verdifull kunnskap om prosedyrer vi utfører i jobben.

VAR-integrasjoner i lokale journalsystemer eller kvalitetssystemer er mye brukt og med gode erfaringer; man får en lokalt tilpasset VAR-tilgang, koblet opp mot øvrige rutiner og systemer på arbeidsplassen.

- Som nattevakt og hjelpepleier i hjemmesykepleien kan jeg plutselig få oppdrag uten å ha tilstrekkelig erfaring eller kunnskap på det spesielle området. Det gir en god trygghet å straks kunne skrive ut prosedyren fra VAR og ta oppdraget godt forberedt. (Da vi som regel er alene på jobb er det ingen vi kan spørre om råd.)

Praktisk med tilgang hjemmefra også

Som ansatt i en VAR-kommune, har Meyer også tilgang til VAR hjemme.
 - Det er praktisk og gjør det enklere å oppgradere kompetansen min på enkelte områder. I arbeidstiden er det som regel vanskelig å finne tid...