Photo: Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)Photo: Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)

VAR gir ikke bare trygghet for kvalitet, men bidrar også til kontinuitet og samhandling på tvers av studieløp.

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) var den første skolen i Norge som kunne tilby en egen sykepleierutdanning. Helt fra starten i 1868 har høgskolen vært en pådriver for kunnskapsbasert sykepleie, der omsorgen for vår neste har vært i sentrum. Slik er det også i dag. Kvalitet og nestekjærlighet er verdiene som alle utdanningsprogram ved LDH bygger på.

Kontinuitet og samhandling på tvers av studieløp

LDH har lang erfaring med å bruke PPS, og nå VAR Healthcare.

 - Vi utdanner til kunnskapsbasert sykepleie og benytter derfor VAR systematisk. VAR gir ikke bare trygghet for kvalitet, men bidrar også til kontinuitet og samhandling på tvers av studieløp, sier rektor ved LDH, Lars Mathisen.

- I praksisstudiene ser vi absolutt nytteverdien av at VAR anvendes i praksisfeltet, slik at studentene blir møtt med samme krav til kunnskapsbasert  praksis i  praksisfeltet som vi har ved skolen, forteller Kjersti Nævestad, som er Studieleder Bachelor ved LDH.

 - En annen viktig gevinst, er at studentene lærer seg  å begrunne sine handlinger og argumentere for god utøvelse, dersom de i praksis møter «sånn gjør vi det hos oss».

Ferdighetssenteret har en sentral plass

Ina Marie Thon Aamodt er daglig leder ved LDH Ferdighetssenter. Hun peker på antallet prosedyrer og oppdatert innhold som en styrke ved VAR.

- VAR brukes i både bachelorprogram i sykepleie, masterprogram og videreutdanning. I alle studier blir ferdighetssenteret benyttet og vi ser en klar nytteverdi både for ny læring, øving og for repetisjon. VAR inneholder mange prosedyrer og er oppdatert med nyeste kunnskap, så også erfarne sykepleiere som deltar på våre masterprogram/videreutdanningsprogram har stor nytte av VAR.

Modell for utøvelse av praktiske ferdigheter

Prosedyrene i VAR bygger på Modell for praktisk ferdighetsutøvelse, som er utviklet av Ida Torunn Bjørk.

 - Modellen brukes også aktivt i undervisning og veiledning i sykepleie ved LDH, sier Nævestad. - Elementene i modellen; substans, sekvens, nøyaktighet, flyt, integrasjon og omsorg gir oss et felles språk og ikke minst systematikk i veiledningen.

Studium i klinisk veiledning

Lovisenberg diakonale høgskole har utviklet et modulbasert studium i klinisk veiledning, inndelt i tre moduler og med 10 studiepoeng. Pedagogisk teori og praktisk klinisk veiledning knyttes sammen gjennom utprøving av veiledningsferdigheter i ferdighetssenteret. Studiet anvender Modell for praktisk ferdighetsutøvelse som et av flere verktøy for veiledning.