Photo: ThinkStockPhoto: ThinkStock/Creatas

Brukervennligheten i VAR er veldig god og stoffet er godt tilrettelagt for praksis. VAR er godt kjent og i aktiv bruk på sykehuset.

Ola Skjørshammer Sætren har nå avsluttet sykepleieutdanningen ved Diakonhjemmet høgskole og han fortsatte i jobb ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Han kan fortelle om aktiv bruk av VAR i studietiden.

VAR på pensumlisten og som "fasit"

- Som student har du VAR lett tilgjengelig via student/skole-sidene og hos oss er VAR en del av pensumlisten, mye brukt i forbindelse med praktiske prosedyrer og praktisk ferdighetstrening. Der ble VAR-prosedyrene vist på storskjerm, gjerne med en grundig gjennomgang på skjermen først, for deretter å kunne bruke VAR ved gjennomføring dersom det var noe vi lurte på. Prosedyrene fra VAR ble dermed også en slags fasit ved eksamen i praktiske ferdigheter. Lærerne oppfordret stadig til bruk av VAR.

Fagutvikling med VAR og studenter

- Vi møtte også VAR igjen i praksis, og i min siste praksisperiode - der fokuset var fagutvikling og ledelse - valgte vi å fokusere på en VAR-prosedyre og samtidig gi de ansatte en god innføring i bruken av hele VAR. Tilbakemeldingene vi fikk: VAR er svært bra - de fleste ansatte ga uttrykk for at de synes VAR er et nyttig verktøy som de vil fortsette å bruke.

Oppdatert sykepleier med VAR

- På sykehuset er VAR godt kjent og brukes jevnlig av alle, fra pleieassistenter til fagsykepleiere. Brukervennligheten i VAR er veldig god og stoffet er godt tilrettelagt for praksis.

Sætren ønsker å fortsette med aktiv VAR-bruk og er glad for at sykehuset har tilgang.

- Som sykepleier, og kanskje særlig som nyutdannet, kommer man stadig over prosedyrer man ikke kan så godt, eller ønsker å repetere. Gjerne også med nytt bakgrunnsstoff om temaet. VAR er tidlig ute med ferskeste forskning og fagkunnskap, og er i så måte et nyttig verktøy for alle sykepleiere. Kunnskapsstoffet knyttet til prosedyrene er som oftest omfattende og gir en dypere innsikt i selve prosedyren. Da blir det enkelt å repetere «glemt» kunnskap.

Temaer som etikk, juss og dokumentasjon er også grundig behandlet i VAR, til oppslag og praktisk bruk.