En ny hovedversjon av VAR er publisert. Dette er årets store milepæl for de norske redaktørene. Alt innhold i basen er oppdatert etter siste og beste kunnskap, vi har fått mange nye illustrasjoner og animasjoner og vi publiserer 30 nye prosedyrer med tilhørende kunnskapsstoff.

 

Nå består basen av 480 prosedyrer med tilhørende kunnskapsstoff. Ut over våren står oppdatering av de utenlandske versjonene for tur, slik at VAR kan tilby beste kunnskap til alle våre brukere i Norge, Danmark, Tyskland, Østerrike og Sveits.

 

Jeg tør påstå at det ikke er noen som er bedre enn oss i VAR til å gjøre som vårt motto sier: «making evidence usable» - sier redaksjonssjef Live Korsvold.

Alt innhold er oppdatert på bakgrunn av ny litteratur, konsulentvurderinger og brukererfaringer.

 

Lykke til med bruken av ny versjon!

Dersom det er kommentarer eller spørsmål, hører vi gjerne fra dere: kontakt@varhealthcare.no