VAR vokser både hjemme i Norge og ute i verden og har stadig behov for nye medarbeidere. Vi har gleden av å ønske to nye redaktører velkommen på VAR-laget.

Berit Riddervold er ansatt i engasjement i den norske redaksjonen. Hun har mastergrad i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie, en sentral kompetanse for veldig mye av innholdet i VAR.

 

Maren Austvik E. er ansatt i fast stilling i den norske redaksjonen. Hun har mastergrad i operasjonssykepleie og skal blant annet arbeide med innhold på dette fagfeltet, men også hygiene. Hygiene og infeksjonsforebygging er grunnmuren for innholdet i VAR.

 

Vi ønsker begge hjertelig velkommen!