VAR tilbyr mange prosedyrer som er aktuelle i helsetjenesten i forbindelse med Koronavirus, bl.a. innen smittevern og behandling og pleie av akutt og kritisk syke pasienter.

VAR gir kunnskapsbasert, enkel og praktisk kunnskapsstøtte. I dagens situasjon er VAR særlig relevant til helsepersonell som skal gjennomføre prosedyrer de ikke utfører til vanlig.

Korona/Covid-19 og smittevern

I situasjonen med Korona/Covid-19 har betydningen av å ha innarbeidede smittevernrutiner i tjenesten blitt høyaktuelt.

VAR har både prosedyrer og kunnskapstoff for basale smittevernrutiner som er særlig relevante i situasjonen med Covid-19/Koronavirus for:

  • Håndhygiene
  • Personlig beskyttelsesutstyr
  • Pasientplassering i institusjon (isolering)
  • Renhold og desinfeksjon
  • Avfallshåndtering
  • Håndtering av sengetøy og tekstiler

Viktigheten av å overholde hygieniske prinsipper i behandling og pleie er avgjørende i en normalsituasjon, men har blitt enda tydeligere i dagens situasjon med Covid-19/Koronavirus. Alle prosedyrene i VAR er forankret i hygieniske prinsipper. Prinsippene danner grunnlaget for hvordan prosedyrene beskrives trinn for trinn.

Korona/Covid-19 og behandling og pleie av pasienter

VAR har ikke prosedyre for spesifikk behandling og oppfølging av koronasmittede, men vi har mange prosedyrer for behandling og pleie av akutt og kritisk syke pasienter. Høyaktuelle prosedyrer er eksempelvis:

  • Tidlig identifisering av kliniske tegn på forverring av helsetilstanden
  • Prosedyrer under sirkulasjon: Håndtering av sentrale venekatetere og arteriekatetere
  • Prosedyrer under respirasjon: endotrakeal intubasjon, oksygenering, overtrykksventilering, innlegging av svelgtube etc.

 

Illustrasjon
 

Nyutvikling i VAR

For å imøtekomme tjenestens behov i Korona/Covid-19-situasjonen har vi også flere prosedyrer under utvikling. Det første som vil komme er detaljerte prosedyrer for påkledning og avkledning av smittevernutstyr.

Alle virksomheter som har avtale med VAR Healthcare får tilgang via intranett. Ansatte/studenter kan registrere seg som personlige brukere og dermed bruke VAR på privat mobil, pc eller nettbrett.