Ja, jeg er så fornøyd! Modulen med lokale prosedyrer gir absolutt mening, sier konsulent Susanne Fløche fra Brønderslev kommune i Danmark.

- I Brønderslev kommune har vi nå inkludert lokale prosedyrer og det gir oss mange fordeler:

  • Vi har alle prosedyrer samlet på ett sted
  • Vi kan overalt lenke opp til VAR-prosedyrer, lover/forskrifter osv – og mellom disse
  • Når alt er samlet i VAR, har vi alle alltid tilgang til prosedyrene - både de som jobber inne og de som er ute hos brukerne. Disse prosedyrene gjelder også på tvers av våre områder, som eldre, handicappede og psykiatriområdet.
  • Vi får boostet bruken av VAR – og får dermed felles framgangsmåte og faglighet i utførelsen av de helsefaglige oppgavene

Susanne fortsetter med et eksempel:

-   Tidligere hadde vi våre infeksjonshygieniske prosedyrer lagret lokalt på intranett. Nå er disse prosedyrene for medisinske diagnoser lagt inn i VAR, som med prosedyrene for Clostridium og Tuberkulose. På denne måten får vi våre egne instrukser integrert i VAR.

-   De lokale prosedyrene er også lette å finne, ved å benytte søkefeltet på VAR-forsiden. Når man for eksempel søker på infeksjonshygiene, kommer våre lokale instrukser opp – og som bonus kan de lenkes direkte inn i våre handlingsplaner via Nexus. I Brønderslev kommune har vi nemlig også fått mulighet til å lenke direkte til VAR i våre helsefaglige handlingsplaner i Nexus.

-   Et annet eksempel på lokal tilpasning: vi har lagt inn en generell ordinasjon fra vår praksiskonsulent direkte til blodsukkermålings-prosedyrene i VAR.

-   Dette er så rasjonelt! Jeg gleder meg til våre medarbeidere i fremtiden kan finne alle prosedyrer på ett sted og at alt er elektronisk, avslutter Susanne Fløche fra Brønderslev kommune.