Nytt i VAR Healthcare versjon 13

VAR Healthcare versjon 13 inneholder flere nye og oppdaterte prosedyrer i tillegg til mange nye animasjoner.

Nytt i versjon 13:

  • Oppdatert innhold på bakgrunn av ny litteratur
  • 26 nye prosedyrer
  • Utvidet søkefunksjonalitet mtp beslutningsstøtte
  • Kunnskapstester er oppdatert med nye spørsmål
  • Mange nye animasjoner

 

 Ta gjerne kontakt med oss om dere skulle ha noen spørsmål i forbindelse med dette.