Kontakt oss gjerne på: var@cappelendamm.no
Vårt mål er å besvare alle henvendelser så raskt som mulig og innen 24 timer.

Takk for gode innspill

Våre kunder utgjør en stor og engasjert gruppe VAR-brukere; kommunehelsetjenester, høgskoler/universiteter, sykehjem, sykehus og helseforetak, videregående skoler, rehabiliteringsentre mm.  Det er her vi henter erfaringer med små og store implementeringer, opplæring og bruk av VAR. Tilbakemeldinger og erfaringer tas med i videre utvikling av VAR og i støtte til våre brukere.

 

Claus Lundholm
 

Claus Lundholm

Nordisk Salgssjef

E-post

Telefon
+45 507 00 478