VAR - fordi det er en norrøn gudinne knyttet til visdom. Var er så vis at ingen hemmelighet kan holdes skjult for henne.

Og fordi ordet også finnes i språket vårt i ord og uttrykk som «ta vare på, passe på, vokte, være var på, føre var, varsom». Altså mye av det som er viktig og relevant for helsetjenesten.

Healthcare -  fordi våre prosedyrer også er aktuelle for et internasjonalt helsevesen og fordi norsk og skandinavisk sykepleie og «healthcare» har høy troverdighet.

Dette navnet passer godt til VAR; et kunnskapsbasert verktøy som bidrar til kloke og synlige sykepleiere/helsefagarbeidere og dermed til pasientsikkerhet.