Meny

Fra PPS til VAR Healthcare

Tidligere het vi PPS. I 2016 skiftet vi navn og fikk nytt design og funksjonalitet. Les mer om VAR Healthcare og bakgrunnen for det nye navnet.

PPS hadde svært stor suksess i Norge og Danmark. Da interessen vokste også ut over Skandinavia og vi begynte å jobbe med en satsning mot engelsk- og tysktalende land, skiftet vi navn til VAR Healthcare.

Hvorfor navnet VAR Healthcare?

VAR - fordi det er en norrøn gudinne knyttet til visdom. Var er så vis at ingen hemmelighet kan holdes skjult for henne. Og fordi ordet også finnes i språket vårt i ord og uttrykk som «ta vare på, passe på, vokte, være var på, føre var, varsom». Altså mye av det som er viktig og relevant for helsetjenesten.

Healthcare -  fordi våre prosedyrer også er aktuelle for et internasjonalt helsevesen og fordi norsk og skandinavisk sykepleie og «healthcare» har høy troverdighet.

By healthcare professionals - fordi VAR Healthcare er et verktøy utviklet for og av profesjonelle helsearbeidere.

Nytt utseende og enda bedre funksjonalitet

VAR Healthcare er utviklet med helt ny teknologi med bl.a. ny søkemotor og responsivt design.  Dette har vært nødvendig for å kunne gå ut i flere språkversjoner og til et større antall brukere. Dessuten utvikler utdanning og praksis seg raskt der mobile plattformer brukes mer og mer.

Adressen til norsk VAR er: www.varnett.no